INFORMACJE

Strona główna

Info

Aktualności

Ogłoszenie #1 - 30.10.2015 r.

Zwracamy się o przesłanie ofert na wdrożenie działań dotyczących udziału w targach w ramach projektu 1.4.1 WRPO. Oferty prosimy przesyłać na załączonych formularzach, wypełnione i opieczętowane. Prosimy o wyszczególnienie wartości w walucie PLN. Czas postępowania ofertowego mija 14 listopada 2015.

Ogłoszenie #2 - 30.11.2015 r.

Zwracamy się o przesłanie ofert na wdrożenie działań dotyczących udziału w targach w ramach projektu 1.5.2 WRPO. Oferty prosimy przesyłać na załączonych formularzach, wypełnione i opieczętowane. Prosimy o wyszczególnienie wartości w walucie PLN. Czas postępowania ofertowego mija 14 grudnia 2015.

Zastosowania

Dane firmy

Oddziały

GABOplast oferuje  kompleksowe rozwiązania dla hoteli, restauracji, klubów, ośrodków rekreacyjnych
i wypoczynkowych oraz odbiorców indywidualnych.

Gaboplast Invest Sp. z o.o.

NIP: 7010656800, REGON: 366326614

Tel. : +48 602 270 036

Tel. : +48 694 129 994

E - Mail : biuro@gaboplast.com

Copyright © 2017-2018 Gaboplast Invest Sp. z o.o.